Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Ferjefri E39

Ferjefri E39 gir stor innsparing

Av Statens vegvesen

En investering på rundt 100 milliarder i et ferjefritt E39 kan endre kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim fra 20 til 13 timer.

For trafikantene kan det gi reduserte tids- og kjørekostnader på 4-6 milliarder kroner i året.

Les meir om saka på www.vegvesen.no og/eller last ned heile statusrapporten:

- Hovedrapport Ferjefri E39, desember 2012.pdf


Ellevset tilrår E39 med fjordkryssing i Stryn

Halverer reisetida Skei-Ålesund

Av Fjordingen

Utredningsprosjektet for Ferjefri E39 med Olav Ellevset som prosjektleiar har gitt ut ein statusrapport med utgangspunkt i vegvesenet si tilråding om framtidig E39 med brukryssing i Stryn. Bruprosjektet er i følgje rapporten del av ein langsiktige strategi med flytting av E39 austover, bru over Nordfjord ved Svarstad og vidare bru over Storfjorden eller Sulafjorden. Ferjesambanda Anda-Lote og Festøy-Solevåg vil då bli avløyste som delar av E39.

Medan bruprosjekta er del av den langsiktige strategien, er løysingane på kort sikt betre ferjefrekvens, tunnel under Utvikfjellet og ny tunnel/bru i ytre Ørstafjord som løysingar på kort sikt.

Les meir om kva Fjordingen skriv på www.fjordingen.no


Blir ikkjesamde omE39-tolking

– Dette er inga ny tilråding om kvar E39 skal gå i framtida

Av NRK Sogn og Fjordane

Ordførarane i Stryn og Eid klarer ikkje å semjast om korleis dei skal tolke Statens vegvesen sin statusrapport om ferjefri E39.

Fjordingen skriv i dag at utgreiingsrapporten for Ferjefri E39, tilrår ein framtidig trasé med bru over Nordfjorden ved Svarstad i Stryn.

Sjølv om Statens vegvesen i rapporten står fast på den opphavlege tilrådinga om ein indre trasé, meiner ordførar Alfred Bjørlo (V) i Eid, at rapporten seier det stikk motsette.

Les saka på www.nrk.no/sf.


(Sist oppdatert 10.januar 2013, 21:36)

Gå til nyhendearkiv