Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Endringar i bussruter som følgje av vegstenging på Fv 60 Innvik - Olden

Nettbuss Nordfjord - Otterdalen AS

Frå måndag 14/01 t.o.m. torsdag 21/02 (så lenge det er sprengingsarbeid ved Agjeld),
gjeld måndag-torsdag:

* Rute frå Innvik kl 08.55 til Stryn er innstilt.
  Ekstrarute frå Olden kl. 09.15 til Stryn.

* Fjordekspressen frå Stryn kl. 08.45 køyrer via Lote – Anda og vidare til Førde/ Bergen.
  Det blir Ikkje korrespondanse til Sogndal/ Oslo på Skei.
  Ekstrarute frå Stryn kl. 08.45 til Olden.
  Ekstrarute frå Innvik kl. 09.20 til Byrkjelo i korrespondanse med buss til Førde/Bergen.

* Fjordekspressen frå Førde kl. 12.30 køyrer i ordinær rute til Innvik kl. 14.05 og køyrer vidare
  forsinka til Stryn, ankomst ca 15.20 (NB! Ikkje korrespondanse til Oslo i Stryn).
  Ekstrarute frå Olden kl. 14.25 til Stryn kl 14.45.

* Ruta frå Stryn kl. 13.50 mot Byrkjelo køyrer kun til Olden.
  Ekstrarute frå Innvik kl. 14.35 til Byrkjelo (NB denne vert innstilt i veke 8).

Øvrige bussruter går uendra, men dei kan ha mindre forseinkingar.
Fredagar, laurdagar og søndagar går alt etter ruta som normalt.


(Sist oppdatert 11.januar 2013, 12:01)

Gå til nyhendearkiv