Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Vil få fleire eldre med på fysisk aktivitet

Av Fjordingen

Å få med fleire eldre på fysisk aktivitet er målsetjinga for ei arbeidsgruppe frå Stryn og Hornindal. Resultatet vonar dei vil bli god folkehelse og auka livskvalitet.

Gruppa arbeider for å få fleire eldre i kommunen til å bli med på fysisk aktivitet og dermed også i større grad få nytta dei sosiale møteplassane som finst.

Det vert også ein aktivitetsdag i Innvik. Denne vert 17. september, men programmet er ikkje klart.

Les heile saka i Fjordingen fredag 15. mars 2013, side 7.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 18.mars 2013, 11:04)

Gå til nyhendearkiv