Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Avslo søknad

Av Fjordingen

Stryn kommune har avslege søknaden frå Breimsbygda skisenter om tilskot på 50.000 kroner til oppkøyring av langrenn- og turløyper på Utvikfjellet.

- Stryn kommune har ikkje avsett midlar på budsjettet til dette tiltaket. Søknaden kan difor ikkje imøtekomast. Vi ønskjer Breimsbygda skisenter lukke til med satsinga og utviklinga av tilbodet, heiter det i svaret frå administrasjonen.

Dette står å lesa i Fjordingen mandag 15. april 2013, side 12.

Les meir om saka i nyheitskrivet Søkjer tilskot på 50.000 kroner, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 16.april 2013, 06:43)

Gå til nyhendearkiv