Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Tok inn att lærlingane

Av Fjordingen

Helse- og sosialutvalet sa samrøystes nei til å fjerne dei to stillingane for kokkelærlingar på omsorgssentra i Innvik og Stryn.

- Eit slikt kutt vil vere dårleg signal vis á vis Stryn vidaregåande skule, vart det poengtert frå fleire hald.

Også skule- og kulturutvalet varslar kamp for lærlingplass til barne- og ungdomsarbeidarar.
Fleirtalstilrådinga som går vidare til formannskapet, legg opp til at ei av to lærlingstillingar skal oppretthaldast.

Les meir om denne og andre foreslåtte kutt i Fjordingen fredag 10. mail 2013, side 4, 5 og 6.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv Prosjekt "Omstilling 2013" , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 11.mai 2013, 18:52)

Gå til nyhendearkiv