Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Kulturmidlar 2013 - Tildeling

Kulturmidlar 2013 - Tildeling for Vikane

Av Harald Røyrvik

Skule- og kulturutvalet handsama Kulturmidlar 2013 - Barn og unge / Musikk / Andre lag og organisasjonar / Idrett den 7.mai.

Stryn kommune gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen. Målet med ordninga er å fremje og stimulere til eit aktivt og allsidig kulturliv.

TILDELING 2013 FOR VIKANE

BARN OG UNGE
  4 000 Gaupa 4H
     500 Utvik Amigos
  1 000 Sprell Levande Utvik

MUSIKK
  1 000 Vikane Blandakor
11 000 Vikane skulemusikk
  5 000 Utvik barnekor

ANDRE LAG OG ORGANISASJONAR
  (ingen søknadar)

IDRETT
40 000 Vikane IL
  6 000 Innvik/Utv.skyttarlag

Fullstendig oversikt over søkjarar med søknadssum og tildelingssum for Stryn kommune finn du i møteboka på www.stryn.kommune.no.


Dersom du er intresert i tildelinga i fjor, les Kulturmidlar 2012 - Tildeling (her på Vikanenett).


(Sist oppdatert 15.mai 2013, 14:22)

Gå til nyhendearkiv