Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Etablering av statleg asylmottak

Norsk Folkehjelp kuttar ikkje banda til Stryn

Av Fjordingen

Sjølv om Norsk Folkehjelp har bestemt seg for å droppe planane om asylmottak i Innvik og Loen, er det ikkje snakk om å kutte banda til Stryn kommune.

- Norsk Folkehjelp vil jobbe for å finne alternative bustader, slik at vi på eit seinare tidspunkt kan gje inn anbod på asylmottak i Stryn, seier Trygve Augestad til Fjordingen.

Kommunen vil ta sin del av samfunnsansvaret

Av Fjordingen

Dersom UDI imøtekjem ønskjet om større spreiing av mottak, er Stryn kommunestyre innstilt på å ta sin del av samfunnsansvaret når det gjeld busetjing av asylsøkjarar.


Les meir om dette på side 6 og 7 i Fjordingen mandag 17. juni 2013.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Kommunestyret hadde møte 13. juni 2013, der det var ei sak oppe til handsaming:
Planar for etablering av statleg asylmottak i Stryn kommune - fråsegn frå Stryn kommune.
All informasjon frå dette kommunestyremøte finn du på www.stryn.kommune.no


(Sist oppdatert 17.juni 2013, 19:52)

Gå til nyhendearkiv