Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Vikane Seniordans

plan for hausthalvåret 2013

Av Randi og Arne Bjørseth

Vikane Seniordans har øving kvar torsdag frå kl 1900 til 2115. Vi er annankvar gong i Innvik og Utvik.

I Utvik er vi i Urdabrunn. I Innvik er vi i gym.salen på Vikane skule. To av dei gongane vi skal vere i Innvik, vil vi vere på Vikane Omsorgssenter. Desse datoane er ikkje fastlagde enno, men medlemane vil få melding.

Vi er no 23 medlemar som tykkjer det er kjekt å samlast til dans og kaffepause. Vi håper enda fleir vil kome å vere i lag med oss. Om du berre har lyst til å sjå på, er du velkommen til det og!


August:
22 Innvik
29 Utvik
September:
5 Innvik
12 Utvik
19 Innvik
26 Utvik
Oktober:
1-3 dansetreff i Balestrand !
3 Innvik?
10 Utvik
17 Innvik
24 Utvik
31 Innvik
November:
7 Utvik
14 Innvik
21 Utvik
28 Innvik
Desember:
5 Utvik (avslutning)

Velkomne til kjekke dansetreff!(Sist oppdatert 18.august 2013, 22:28)

Gå til nyhendearkiv