Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_2141_16.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Inga lysning for Olden-Innvik

Inga lysning for fullføring av fv 60 Olden - Innvik

Av Fjordingen

I fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan fram til og med 2017, er det ikkje sett av pengar til sluttføring av opprustingsarbeidet på fv 60 Olden- Innvik.

Dermed er budsjettframlegget som det fylkeskommunale samferdsleutvalet skal handsamast tysdag, i samsvar med framlegget til Regional transportplan som fylkesutvalet sende ut på høyring i juni.

Les meir om saka på www.fjordingen.no eller heie saka i Fjordingen onsdaf 18. september 2013, side 11.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 20.september 2013, 12:36)

Gå til nyhendearkiv