Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_2141_16.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Olden-Innvik

Olden-Innvik truleg sikra

Av Fjordingen

Det reviderte statsbudsjettet som vart lagt fram fredag, inneheld ein auke i løyvingane til fylkesvegar. Dette betyr at finansieringa av fv 60 Olden-Innvik truleg er sikra.

Det reviderte statsbudsjettet gjev godt håp om at det likevel skal bli pengar til å starte på den siste parsellen mot Olden.

Les heile saka i Fjordingen mandag 11. noveber 2013, side 12.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


Sikrar framdrifta på Olden-Innvik

Av Fjordingen

Med låneopptak og bruk av midlar frå ordninga med rentekompensasjon, blir det kontinuerleg anleggsdrift på fylkesveg 60 Olden - Innvik inntil parsellen Ugla - Skarstein er fullført.

Les heile saka i Fjordingen mandag 15. noveber 2013, side 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 19.november 2013, 10:29)

Gå til nyhendearkiv