Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Semje om fullføring

av Olden Innvik

Av Fjordingen

Fylkesutvalet rår i eit samrøystes vedtak fylkestinget til å prioritere løyvingar til fullføring av fv 60 Olden-Innvik.

Eit mindretal i utvalet ønskte å starte på siste del av opprustinga alt i 2014, men i fleirtalsvedtaket ber utvalet fylkestinget om å starte opprusting av strekninga Ugla-Skarstein så tidleg som muleg i perioden 2015-17.

Fylkestinget skal gjere endeleg vedtak i saka i desember i samband med handsaminga av Regional Transportplan 2014-2023.

Trur på E39-avgjerd før nyttår

Fleire byrjar å bli utålmodige når det gjeld ei avgjerd om kvar E39 skal gå i framtida, mellom anna fordi dette spørsmålet står sentralt i høve til finansiering av utbetringa av fv 60 Olden-Innvik.

Les heile saka i Fjordingen fredag 29. noveber 2013, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 02.desember 2013, 11:40)

Gå til nyhendearkiv