Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

UDI avlyser anbudskonkurransen

Færre asylsøkere – færre nye mottak

Av Harald Røyrvik

UDI avlyser anbudskonkurransen om å etablere tolv nye mottak med til sammen 1 800 plasser rundt i heile landet.

I oktober og november har det kommet færre asylsøkere til Norge enn forutsett. Behovet for nye mottaks-plasser er derfor langt mindre enn tidligere antatt.

Utlendingsdirektoratet har i høst hatt en anbudskonkurranse om å drive to mottak i fem av landets regioner, i alt ti mottak på landsbasis. I region Vest var det kome inn to tilbydarar som ønskte å etablere asylmottak i Stryn og ein som ville etablere mottak i Ulvik.

Fjordingen har tidlegare skreve at tilbydarane hadde planar om å etablere minst 20 plassar i Innvik/Utvik.

Les meir om saka på www.udi.no.

UDI trekkjer anbodskonkurranse om nye asylmottak

av Fjordingen

- UDI har bestemt seg for å trekkje søknaden som gjeld etablering av ti nye asylmottak i Norge. Det betyr at det i denne omgang ikkje er aktuelt å opprette asylmottak i Stryn kommune, opplyser Atle Berge, region-direktør i UDI Region Vest.

Les meir om saka på www.fjordingen.no.

- Glad for at det ikkje blir asylmottak

Av Fjordingen

- Eg er glad for at det ikkje blir etablering av asylmottak i Stryn. Eg vonar at det Stryn kommune har spelt inn undervegs, blir teke omsyn til neste gong det blir aktuelt å vurdere mottak i Stryn, seier ordførar Sven Flo til Fjordingen.

Les meir om saka på www.fjordingen.no.


(Sist oppdatert 02.desember 2013, 17:49)

Gå til nyhendearkiv