Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Olden–Innvik

Fylkestinget fann pengar til å fullføre Olden–Innvik

Av Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Fylkestinget vedtok 11. desember Regional transportplan 2014–23. Fylkespolitikarane bestemde i samband med dette at opprusting av den siste delstrekninga på Olden–Innvik, Ugla–Skarstein, skal starte opp så snart som mogleg etter 2014.

Fylkespolitikarane var samde om at det å fullføre Olden–Innvik er svært viktig. Fleirtalet i fylkestinget vedtok oppstart så tidleg som mogleg i perioden 2015–18.

Les heile saka på www.sfj.no.

Berre Olden - Innvik blir finansiert

Av NRK Sogn og Fjordane

Fylkestinget har berre funne midlar til opprusting av fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik. Frank Willy Djuvik er lite nøgde med handsaminga 45-minuttarsregionen på kysten fekk.

Les heile saka på nrk.no/sf.

Olden-Innvik vert fullført

Av Fjordingen

Fylkestinget har sikra fullføring av fv 60 mellom Olden og Innvik. Restløyvinga på 420 millionar kroner er på plass og gjer at siste parsell mellom Ugla og Skarstein vert bygd og kan stå klar til opning truleg ein gong i 2017.

Les heile saka i Fjordingen fredag 13. desember 2013, side 4 og 5.


(Sist oppdatert 13.desember 2013, 13:04)

Gå til nyhendearkiv