Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Song og spela jula inn i Vikane

Av Fjordingen

I begge kyrkjene, Utvik og Innvik, song dei jula inn i helga.

Blandakoret og Skulemusikken deltok begge stader, medan
Utvik Barnekor og born frå Vikane skule song i kvar si kyrkje.

...

Alle aktørane var med og formidla ein ekte julebodskap, som
gjorde at vi kunne forlate kyrkjene med endå større juleglede
enn då vi gjekk inn, skriv Geir-Ståle Vatnamo i Fjordingen.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 18. desember 2013, s 3.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg på buyandread.com.(Sist oppdatert 19.desember 2013, 06:45)

Gå til nyhendearkiv