Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

-Godt å hjelpe trøytte mannskap i Lærdal

Av Fjordingen

Leiaren i Vikane Røde Kors Hjelpekorps Cato Reme hadde med seg fem frå Vikane i vakthaldet på Lærdalsøyri natt til måndag.

-Mange hadde vore i brannruinane i eitt døgn. Det var godt å gje dei avlasting, seier leiaren i Vikane Røde Kors Hjelpekorps, Cato Reme. Saman med fem andre frå Vikane deltok han natt til måndag i brannobservasjon og vakthald på Lærdalsøyri.

Les saka på www.fjordingen.no.

Sette stab

Av Røde Kors

I samband med brannen i Lærdal sette distriktet stab. Det er første gong dette er blitt gjort

Det er distriktsleiar som set bereskapsplanen i Sogn og Fjordane Røde Kors i kraft. Det skjer dersom eitt eller fleire lokale ledd har ei ekstraordinær hending av eit slikt omfang eller karakter at det utløyser eit særskilt behov for ressurstilgang, samordning eller andre tiltak. Brannen i Lærdal var ei slik ekstraordinær hending.

Les meir om innsatsen til Røde Kors på www.rodekors.no/distriktsider/Sogn_og_Fjordane.


(Sist oppdatert 21.januar 2014, 14:30)

Gå til nyhendearkiv