Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Svartebotnen villreinområde

Fellingskvote for villrein 2014

Av Sogn og Fjordane Villreinnemnd

Det vert tildelt 13 løyver i Svartebotn villreinområde (Utvikfjellet), med slik fordeling på alder og kjønn: 4 valfrie, 4 simle/ungdyr, 5 kalv.

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane hadde møte 02.04.2014, og med heimel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. Februar 2012, §§ 20 og 21, gjort dei dette vedtaket.

Les meir om Svartebotnen villreinområde på www.villrein.no.

Foto: Adrian Paulen
Villrein © Adrian Paulen

(Sist oppdatert 01.mai 2014, 10:56)

Gå til nyhendearkiv