Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Vikane/Loen skal spele heimekamp

Av Fjordingen

Vikane/Loen skal tysdag spele heimekamp mot Skavøypoll 2, ikkje bortekamp som tidlegare annonsert.

- Dette har samanheng med omlegging til nytt kunstgras på Skavøypoll stadion, seier Arvid Fuglestrand.
Etter det vi forstår blir kunstgraset klart til 16. mai.

Dette står å lesa i fjordingen måndag 12. mai 2014, side 11.
Abbonement på Fjordingen kan bestillast på www.fjordingen.no.(Sist oppdatert 12.mai 2014, 13:05)

Gå til nyhendearkiv