Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Svarthola på fv 60 er snart historie

Siste hand på rekkverket

Av Fjordingen

Allereie om halvanna veke kan det vere klart for opning av Agjeldstunnelen og totalt 1.850 meter ny fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik.

Med ny tunnel vil flaskehalsen gjennom Svarthola vere historie. Vegprosjektet kostar 174 mill. kroner.

"Gamlevegen gjennom Svarthola vil bli gang- og sykkelveg" seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp til Fjordingen.

Les heile saka i Fjordingen måndag 2. juni 2014, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 02.juni 2014, 23:39)

Gå til nyhendearkiv