Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Uvisst kven som tek rekninga på «Norges verste veg»

Denne vegstrekka er det uvisst kven som må koste

Av NRK Sogn og Fjordane

Etter E39-avgjerda herskar det total uvisse om kven som skal ta rekninga for bygginga av fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik.

Forkjemparar for indre trasè har lenge hevda at ei indre løysing ville kunne løys ut sårt tiltrengde statlege pengar til bygginga.

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen har ingen planar om å opne pengesekken.
– Den diskusjonen tek eg ikkje no. Det er per i dag ein fylkesveg og då er det fylkeskommunen sitt ansvar, seier han.

Les heile saka på www.nrk.no/sf.

Vil sende resten av Olden-Innvik ut i det blå

Av Fjordingen

Fylkesrådmannen tilrår overfor finansutvalet sitt møte onsdag å reversere den planlagde fullføringa av fv 60 mellom Olden og Innvik. Det betyr i tilfelle at den siste strekninga mellom Agjeldstunnelen og Olden vert ståande som i dag, medan resten av strekninga til Holen snart er ferdig.

Les heile saka på www.fjordingen.no.


(Sist oppdatert 24.juni 2014, 06:40)

Gå til nyhendearkiv