Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Agjeldstunnelen offisielt opna

Agjeldstunnelen offisielt opna

Av Fjordingen

-I dag markerer vi at endå ein viktig parsell på vegstrekninga Olden – Innvik er opprusta til dagens krav og standard, sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho drog kniven og kutta snora som stod som siste stengsle for trafikk gjennom Agjeldstunnelen.

Etter signal om mindre pengar til fylkeskommunen er det sett full stogg i arbeidet med vegbygging, men fylkesordføraren har bede om møte med samferdsledepartementet for å diskutere korleis dei raskast mogeleg kan få opprusting på resten av strekninga.

Les saka på www.fjordingen.no.

Norges verste veg – vart i dag eit godt stykke betre

Av NRK Sogn og Fjordane

Norske flagg, felemusikk og ein bunadskledd ordførar var på plass då Agjeldstunnelen mellom Olden og Innvik vart offisielt opna.

Les saka på www.nrk.no/sf.


(Sist oppdatert 30.juni 2014, 22:46)

Gå til nyhendearkiv