Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Fylkestinget fullførar Olden-Innvik

«Fylkets verste veg» får etterlengta opprusting

Av NRK Sogn og Fjordane

Trass ein skrantande økonomi bestemte Fylkestinget i kveld å setje i gong opprustinga av Olden-Innvik allereie til neste år.

Samrøystes fylkesting gjekk for opprusting

Fredag vart det klart at staten ikkje vil kome med pengar for å få sikra siste del av vegen mellom Olden og Innvik. Dermed var det i dag opp til politikarane på fylkestinget om vegstrekninga skulle få dei naudsynte midlane til opprustinga.

Det er noko lokale vegforkjemparar har jobba for i fleire år. I dag kom gladmeldinga.

Les meir om saka på www.nrk.no/sf.

Hoppa i taket av veg-glede

Av Fjordingen

Ikkje før har han klart å fordøye tysdagens fylkestingsvedtak om å byggje lang tunnel for å rassikre Flovegen, så kunne stryneordførar Sven Flo sleppe jubelen laus nok ein gong onsdag kveld. Då vart det klart at eit samrøystes fylkesting har vedteke å fullføre fv 60 mellom Olden og Innvik, med oppstart tidlegast mogleg i 2015.

Les meir om saka på www.fjordingen.no.(Sist oppdatert 11.desember 2014, 02:36)

Gå til nyhendearkiv