Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Avslag i frådelingssak

Får ikkje dele ifrå hytteeigedom i Utvik

Av Fjordingen

Fylkeslandbruksstyret stadfesta Stryn kommune sitt vedtak om å nekte frådeling av 1,1 dekar tomt med påståande hytte frå landbrukseigedomen til Lidvin Olav Hage i Utvik.
- Vedtaket i fylkeslandbruksstyret var samrøytes, opplyser leiar Per Kjøllesdal til Fjordingen.

Les meir på Fjordingen sine heimesider:
http://www.fjordingen.no/default.asp?page=3404&item=1542835,1&lang=1


(Sist oppdatert 22.april 2009, 11:10)

Gå til nyhendearkiv