Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Bustad i Vikane

Familie frå Nederland treng husvere

Av Lars Birger Holmøyvik

Familie frå Nederland skal flytte til Stryn kommune og ønskjer husvære i Innvik eventuelt Utvik.

Ein familie frå Nederland skal flytte til Stryn kommune (gjennom prosjektet "Tilflytting til Nordfjord"). Dei ønskjer gjerne å busetje seg i Innvik eventuelt Utvik. Familien er mor, far og fire born i alderen 2 til 11 år. Dei treng såleis eit relativt stort husvære med minimum 3 soverom. Dei som har hus til utleige, kan ta kontakt med Stryn kommune ved Lars Birger Holmøyvik tlf 57874700/57874713. Det kan ver aktuelt med flytting i juli månad.


(Sist oppdatert 25.mai 2009, 21:41)

Gå til nyhendearkiv