Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Tilbygg i Sjøatunet

Av Fjordingen

Bygningsrådet har godkjent tilbygget til Sjøatunet og gjeve dispensasjon for flytting av planlagt gangveg.

Utvik Elektrisitetsverk som tiltakshavar har planar om eit tilbygg på 78 kvm., i betong til Sjøatunet som skal nyttast til garasje/brannstasjon for Utvik Brannvesen.
Bygningsrådet har no godkjent tiltaket på spesielle vilkår og gjeve dispensasjon for flytting av planlagt gangveg.

Dette skriv Fjordingen i avisa fredag 28. august 2009.


(Sist oppdatert 29.august 2009, 23:19)

Gå til nyhendearkiv