Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Prioriterer grunnbemanning i pleie og omsorg

Av Fjordingen

Helse- og sosialutvalet i Stryn vil bruke eventuelle ekstra budsjettmidlar til å styrke grunnbemanninga i pleie- og omsorg.

På møtet i helse- og sosialutvalet vart det delt ut brev frå leiargruppa ved Vikane omsorgssenter, der dei viser til den vanskelege bemaningssituasjon ved institusjonen i Innvik.
- Grunnbemanninga er for låg til å ivareta brukarane, poengterte tillitsvald Marianne Skåden Drageset som deltok på møte.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 25. november 2009.


(Sist oppdatert 27.november 2009, 22:05)

Gå til nyhendearkiv