Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Nyttårshelsing

Godt nytt år Vikane

Av Harald Røyrvik

Takk for at de brukar Vikanenett og godt nytt år!

Det er 130.000 "trykk" på Vikanenett i løpet av 2009 og utviklinga syner at vi blir fleire og fleire som set pris på sidene. Som administrator av sidene vil eg gjere mitt for at sidene også i 2010 skal bli attraktive og enda bedre enn dei er i dag. For å få til dette, treng vi hjelp av dykk brukarane, og eg vil derfor takke dei som har bidrege i 2009.

Kjell Mortveit er ein av bidragsytarane og han seier "Godt nytt år Vikane", slik:

Godt nytt år © Kjell Mortveit

(Sist oppdatert 31.desember 2009, 16:31)

Gå til nyhendearkiv