Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Vikane barnehage assisterande styrar

Vikane barnehage assisterande styrar

Av Stryn kommune

Dette er ei fast stilling, 100% frå 1.august 2016.


Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:

Administrativ leiing, prosjektarbeid, oppfylgjing av tilsette m.v. Ein del av stillinga har vil og vere på avdeling.

Kvalifikasjonar for stillinga:

Barnehagelærarutdanning, fagleg og administrativ erfaring frå barnehage.

For stillinga gjeld:

- Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement
- Nye tilsette må legge fram politiattest.

Søknadsfrist: 29.04.2016

Les alt om den ledige stillinga på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 12.april 2016, 14:36)

Gå til nyhendearkiv