Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

E39 Byrkjelo-Grodås

E39 Byrkjelo-Grodås - Oppstart av planarbeid

Statens vegvesen varslar i samarbeid med Gloppen, Stryn og Hornindal kommunar om oppstart av planarbeid for E39 Byrkjelo–Grodås. Forslag til planprogram for strekninga vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Ope møte
Det vil bli arrangert kontordagar og opne møte i kommunane for å informere om planprogrammet og planarbeidet.
For Vikane (felles for Innvik og Utvik) vert det tysdag 19. april:
Kl. 12–16 Kontordag, Kafe Sjøatunet i Utvik
Kl. 18–20 Ope møte, Kafe Sjøatunet i Utvik

Les heile saka på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 15.april 2016, 14:44)

Gå til nyhendearkiv