Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Vikane Blandakor - Nyhende

Vikane Blandakor presenterer Prøysen

Av Kristin Lyslo Søndenå

Vikane Blandakor jobbar no med
sangar av Alf Prøysen.
Desse vil vert presentert i 
Heimlund 24.oktober kl 19. 
Inger Hoff les tekstar og 7. klasse bidreg 
med sangar av Alf Prøysen.

Det vert kafé, åresal og loddbøker.

Sett av kvelden!

(Sist oppdatert 03.oktober 2014, 11:07)

Gå til nyhendearkiv