Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Innvik - Nyhende

Utspyling linjenett

Innvik Vassverk

Innvik Vassverk har utspyling på linjenettet fredag 28. oktober 2016 frå kl.10.00 og ut dagen.

Abonnentar kan miste vatnet for ein kort periode, vennligst tapp opp drikkevatn.
Etter utspyling ber vi abonnentane tappe godt ut sjølve og reingjere alle typar silar.


(Sist oppdatert 25.oktober 2016, 20:56)

Gå til nyhendearkiv